HET KANTOOR

‘Client staat voorop‘

Wij zijn gespecialiseerd in één rechtsgebied: de verdediging van verdachten in strafzaken. Kenmerkend voor het kantoor is dat wij streven naar een verdediging die een rechterlijk college daadwerkelijk kan overtuigen. Het is immers de rechter die uiteindelijk beslist over een strafzaak, op een enkele uitzondering na.

Het belang van de cliënt staat voorop en dit belang wordt alleen gediend door een deugdelijke en overtuigende argumentatie en niet door wat bijvoorbeeld de cliënt zelf of derden willen horen. In de rechtszaal moet de rechter overtuigd worden en niemand anders.

Het kantoor houdt zich (principieel) alleen bezig met de verdediging in strafzaken. We verlenen geen rechtsbijstand aan informanten en kroongetuigen. Dit geldt eveneens voor aangevers van strafbare feiten en/of benadeelde partijen (verzoekers schadevergoeding als slachtoffer in het strafproces). Voor deze laatste groep kan in voorkomende gevallen een uitzondering worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een al bestaande cliënt aangifte van een strafbaar feit wenst te doen dan wel zich wenst te voegen als benadeelde partij in een strafzaak.

WILLEM VAN VLIET

Geboren op 14 juli 1982 te Amsterdam

2017-heden:
Advocaat in strafzaken - Willem van Vliet Strafrechtadvocatuur

2010-2017:
Advocaat in strafzaken
Mede-eigenaar kantoor Plasman CS Advocaten te Amsterdam (vanaf 2015)

2008 – 2010:
Senior juridisch medewerker bij het Gerechtshof Amsterdam
Sector strafrecht (Opium- en Wegenverkeerswetkamer)

Opleiding:
VWO (gymnasium) en Nederlands Recht / Master Strafrecht

bel mij terug